КФН временно забрани търговото предложение за „Трейс Груп Холд“

Регулаторът иска корекции заради начина на определянето на справедливата цена на акция, както и на някои неточности в предложението

КФН временно забрани търговото предложение за „Трейс Груп Холд“

Снимка: Трейс Груп Холд

(T57 / TRACE)
Коментари